Home
PERINGATAN : V1 Fuel booster perlu
digunakan secara berterusan untuk mengekalkan kesan kesan positif
ini pada enjin*Perkiraan pada harga petrol RON 95 Januari 2015

PENJIMATAN LAIN-LAIN KOS

Kos mencuci karbon di ruang pembakaran enjin pada harga
terendah.

Mengurangkan kos servis dan penukaran minyak pelincir.

Mengurangkan kos penyelenggaraan kenderaan.

V1 Fuel Booster boleh dibeli melalui online atau di rangkaian agen
V1, Kiosk V1 & kedai-kedai rakaniaga V1